Jübi telefony
+86 13256067633
E-poçta
rzzw@rizhaozhongwei.com

Arka plastinka

Gysga düşündiriş:

Truck Pad we engerolagçy awtoulag tormoz pad üçin uglerod polat Q325-den ýasaldy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Harydyň ady Yzky tabak Görnüşi Urmak, sim kebşirlemek, guýmak, çeňňek
Zolagy ýakmak 95% -den ýokary Ölçegi OEM standart ululygy
Tekizlik 0,25mm Material Q235B
Töleg FOB, CFR.CIF, L / C. MOQ 500 HK
Port Qngdao Ibermek Deňiz, howa, ekspress
Töleg möhleti T / T 30% öňünden goýulýar, iberilmezden 70% balans;L / C göz öňünde tutulanda, Western Union. Şahadatnama ISO9001
IATF16949

jikme-jiklik

jikme-jiklikleri

Gaplamak we eltip bermek

jikme-jiklikleri

Üstünliklerimiz

1.Güýçli gözleg we önümçilik mümkinçilikleri
Biziň öz gözleg we barlaghanalarymyz we hünärmenlerimiz bar.Tormoz ýassygymyzyň hili, gözleg we gözleg mümkinçiliklerimiz bilen yzygiderli ýokarlanýar.

2. Hiliň berk barlagy
Her önümiň barlanmalydygyny we her bir kemçilikli önümiň gaýtadan ulanylmagyny üpjün etmek üçin berk önüm gözleg ulgamyny düzdük.

3.Hiç önümleriň diapazony
Güýçli gözleg we ýokary tehniki derejeler bilen kompaniýamyzyň önümçilik liniýasy 2000-den gowrak tormoz torlaryny öz içine alýar.Geljekde önüm kategoriýalarymyzy giňeltmek üçin henizem gözleg işlerine bagyşlanarys.

Önümi gaýtadan işlemek

amaly

Şahadatnama

amaly

Gaplamak we eltip bermek

amaly

Sorag-jogap

S: Şereketiňiz awtoulag zapas şaýlary bilen näçe wagt bäri işleýär?
F: Kompaniýamyz 2000-nji ýylda döredildi, awtoulag zapas şaýlary söwdasynda biziň üçin on dokuz ýyllyk taryh bar.

S: Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
F: Biz tormoz torlaryny öndürýän we eksport edýän zawod.

S: Gaplamak şertleriňiz nähili?
F: Adatça, harytlar bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplanýar.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanyňyzdan soň harytlary marka gutularyňyza gaplamak isleýäris.

S: Töleg şertleriňiz nähili?
F: T / T goýum hökmünde 30%, gowşurylmazdan ozal 70% balans.Önümleriň we paketleriň suratlary balansy tölemezden size görkeziler.

S: Gowşuryş wagtyňyz nähili?
F: Adatça tölegiňizi alanyňyzdan soň 7-15 günüň içinde tabşyryp bileris.Düzeltmeli ýa-da köp mukdarda zerur bolsa, 30-45 gün ýa-da ondanam köp üýtgeýär.

S: Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?
F: Hawa, nusgalaryňyza ýa-da tehniki çyzgylaryňyza görä öndürip bileris.

S: Her element üçin MOQ näme?
F: MOQ her element üçin 100 toplum, umumy sargyt üçin 2000 toplum.

S: Siziň şahadatnamaňyz barmy?
F: Hawa, ISO: 9001, ISO / TS 16949 we ş.m.

S: Önümleriňizi satyn alsak haýsy hyzmaty berip bilersiňiz?
F: 1.Broşýura, broşýuralar, futbolkalar, söwda haltalary we ş.m. ýaly mahabat önümlerini ýasaýyň.
2. Satuwdan 24 sagat soň onlaýn hyzmat.
3. Gurnama görkezmeleri we tehniki goldaw.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň