Jübi telefony
+86 13256067633
E-poçta
rzzw@rizhaozhongwei.com

04465-02220 D1210 Hytaý tormoz fabrigi, toýota corolla awtoulaglarynyň tormoz ýassygy üçin hakyky awtoulag tormoz pad lomaý

Gysga düşündiriş:

Bizde 2351 görnüşli awtoulag tormoz ýassygy bar.
260-dan gowrak awtoulag markasyny öz içine alýar.
ISO / TS16949, AMERCA, TUV, EMARK tarapyndan tassyklanan OE standart, keramiki daşky gurşawy goramak formulasy


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Iterms Düşündiriş
Formula Barym metal B we TA, keramika
Arza Disk tormoz ulgamy
Faceüzü Poroşok bilen örtülen
Hil 100% synag edildi
Sürtülme koeffisiýenti 0.35 ~ 0.45 (F1)
Yzky plastinka galyňlygy 5 ~ 7mm
Sensorlar Tormoz torlarynyň modellerine görä OE standartlary
Şahadatnamalar ISO / TS16949, AMERCA, TUV, EMARK
Şowhun Pes ses ýa-da ses ýok
Toz Pes ýa-da tozan ýok
MOQ Bir model üçin 100 toplum, bir sargyt üçin 1000 toplum
QC 1. Materiallary barlamak
2. Galyndylaryň zeperini barlamak
3. Önümlerde barlagçy
4. Gözegçiniň ýerini barlamak
5. Gaplamak barlagy
6. Iki gezek barlamak

Tormoz ýassygy aýratynlyklary

amaly
amaly

Önümi gaýtadan işlemek

amaly

Şahadatnama

amaly

Gaplamak we eltip bermek

amaly

Sorag-jogap

S: Şereketiňiz awtoulag zapas şaýlary bilen näçe wagt bäri işleýär?
F: Kompaniýamyz 2000-nji ýylda döredildi, awtoulag zapas şaýlary söwdasynda biziň üçin on dokuz ýyllyk taryh bar.

S: Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
F: Biz tormoz torlaryny öndürýän we eksport edýän zawod.

S: Gaplamak şertleriňiz nähili?
F: Adatça, harytlar bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplanýar.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanyňyzdan soň harytlary marka gutularyňyza gaplamak isleýäris.

S: Töleg şertleriňiz nähili?
F: T / T goýum hökmünde 30%, gowşurylmazdan ozal 70% balans.Önümleriň we paketleriň suratlary balansy tölemezden size görkeziler.

S: Gowşuryş wagtyňyz nähili?
F: Adatça tölegiňizi alanyňyzdan soň 7-15 günüň içinde tabşyryp bileris.Düzeltmeli ýa-da köp mukdarda zerur bolsa, 30-45 gün ýa-da ondanam köp üýtgeýär.

S: Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?
F: Hawa, nusgalaryňyza ýa-da tehniki çyzgylaryňyza görä öndürip bileris.

S: Her element üçin MOQ näme?
F: MOQ her element üçin 100 toplum, umumy sargyt üçin 2000 toplum.

S: Siziň şahadatnamaňyz barmy?
F: Hawa, ISO: 9001, ISO / TS 16949 we ş.m.

S: Önümleriňizi satyn alsak haýsy hyzmaty berip bilersiňiz?
F: 1.Broşýura, broşýuralar, futbolkalar, söwda haltalary we ş.m. ýaly mahabat önümlerini ýasaýyň.
2. Satuwdan 24 sagat soň onlaýn hyzmat.
3. Gurnama görkezmeleri we tehniki goldaw.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary